Calendar

Wider Perspectives #6

Gemaal op Zuid, May 2020

WIDER PERSPECTIVES
VISIBLY CONNECTED; RADICALIZING THE LOCAL
BY FREEHOUSE AND THE AFRIKAANDERWIJK COOPERATIVE


With ‘Wider Perspectives’ Gemaal op Zuid in Rotterdam will present a series of exhibitions on its large wall. ‘Wider Perspectives’ questions what a wall can be. Does the wall offer a framework or are they to be broken? Is the wall blank or tainted? Black or white? The wall as lament. Pillar of the past or stronghold of the present? Blockade or building block? Billboard or protest board? With Wider Perspectives the wall serves as a canvas for a broader
perspective on the modern world and people in these times of transformation.

The map narrates Freehouse Radicalizing the Local (2008–2019), the story of the struggle for the right to live well in the Afrikaanderwijk neighborhood of Rotterdam. From 2008
onward Freehouse and the Afrikaanderwijk Cooperative has worked at inclusive urban
development #DevelopmentWithoutDisplacement through cultural and economic self-
organization. Radicalizing the Local shows the process of building a collaborative political economy by knitting together everyday cultural and economic practices into stronger
networks and urban unions, evolving into a new organizational form on the scale of
a neighborhood.

Running from June 20th to September 12th 2020WIDER PERSPECTIVES
ZICHTBAAR VERBONDEN; RADICALIZING THE LOCAL
DOOR FREEHOUSE EN DE AFRIKAANDERWIJK COOPERATIE

Met ‘Wider Perspectives’ presenteert het Gemaal op Zuid een serie tentoonstellingen op
de grote muur. ‘Wider Perspectives’ bevraagt wat een muur kan zijn. Biedt de muur kaders
of zijn die er om doorbroken te worden? Is de muur blanco of besmeurd? Zwart of wit?
De muur als klaagzang. Pilaren van het verleden of dragers van het heden? Blokkade of bouwsteen? Billboard of protestbord? Met ‘Wider Perspectives’ dient de muur als canvas voor een breder perspectief op de moderne wereld en mens in deze tijden van transformatie. Vertrekpunt voor elk muur is Rotterdam Zuid en het bevragen van haar historie, heden of transitie naar de toekomst vanuit verschillende thema’s. De tentoonstellingen op de muur verrijzen telkens zonder een officiële opening en kunnen op elkaar inspelen.

Deze map vertelt het verhaal van Freehouse Radicalizing the Local (2008–2019), over de strijd voor het recht op een goed leven in de Afrikaanderwijk in Rotterdam. Het kwam voort uit het samenwerkingsproject Freehouse (1998–doorlopend) in Rotterdam. Freehouse en de Afrikaanderwijk Cooperatie zetten deze aanpak al sinds 2008 in voor de Afrikaanderwijk en probeert de buurt te versterken door de gemeenschap actief te betrekken, door culturele en economische zelforganisatie en door inclusieve vormen van stadsontwikkeling. Radicalizing the Local laat zien hoe je toe kunt werken naar een collaboratieve politieke economie: door alledaagse informele culturele en economische handelingen samen te brengen in een
sterker netwerk en te verenigen in stedelijke bewegingen, kan een nieuwe vorm van
organiseren ontstaan op buurtniveau.